ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เชิญชวนโรงเรียนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม นวมินท์วิชาการ สู่โลกคณิตศาสตร์ 21 ม.ค.59.................

เชิญชวนลูกนวมินท์ใช้บริการ ยืมหนังสือและสื่อซีดีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องสมุดคณิตศาสตร์
ลูกนวมินท์สมัครเข้าร่วมโครงการสอนเสริมเติมความรู้หลังเลิกเรียนจากวิทยากรภายนอก.................

 

 
 

ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ....................

นวมินท์วิชาการ สู่โลกคณิตศาสตร์.......................
การติวเตอร์ คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....................