หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
1.เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ และนาฏศิลป์สากล
***สามารถติดต่อได้ที่ :คุณครูเบญญาภา ภักดี และ คุณครูสุวิรากร คำเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
2.เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมนาฏศิลป์โขน: ประยุกต์ทิศทางสู่อนาคต เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงของไทย

*** สามารถติดต่อได้ที่ :คุณครูเบญญาภา ภักดี และ คุณครูสุวิรากร คำเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com