หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
ภาพกิจกรรม
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรม "นวมินท์วิชาการ 58" กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย "นวมินท์วิชาการ" ปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย "นวมินท์วิชาการ 58"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com