หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


ข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

ประมวลภาพกิจกรรม (Activities)

รวมภาพกิจกรรม English Camp 2015

ดูรูปอื่นๆ

กิจกรรม English on the Road 2015

ดูรูปอื่นๆ

ประมวลภาพงานนวมินท์วิชาการ ปีการศึกษา 2558

ดูรูปอื่นๆ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระ

     ดูรูปอื่นๆ 

กิจกรรม Christmas Day

0 0
0

0

    ดูรูปอื่นๆ 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com