หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


ข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

ผลงานของกลุ่มสาระ (Department's achievement)

   ผลการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

  สรุปผลงานครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

                 คลิกที่นี่    

   ผลงานของนักเรียน  คลิกที่นี่

   สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา คลิกที่นี่

 

 

 

                                                         

 

 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com