หน้าแรก

 ข่าวสารทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
  ผลงาน  อื่นๆ

 


วิสัยทัศน์ พันธกิจข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
วันที่ เรื่อง

14/3/2559

 

 

  สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา คลิกที่นี่     

14/3/2559

 

 

  สรุปผลงานครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่    

14/3/2559

 

 

 

  สรุปผลการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่   

14/3/2559

 

 

  ภาพกิจกรรม English Camp 2015 คลิกที่นี่  

10/3/2559

 

 

 

 

 

 

           ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ทุกคนค่ะ

     เจอกันใหม่วันเปิดเทอมนะคะนักเรียน ^^

                    

 

Update Log : 

Date Topic

9/1/2559

 

- Page created

- Content updated

14/3/2559

 

 

 

Content updated

- Statistics summary of academic year 2558

- Gallery updated

- Summary of all activity of Foriegn Languages Department in academic year 2558

 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com