มาแล้วครับ...ตารางติวนักเรียน ม.3 และ ม.6 ตอนเย็น(กลุ่มสนใจ)
 
จากที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สนใจรับการสอนเสริมพิเศษหลังเลิกเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการให้นักเรียนที่สนใจแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย นั้นปรากฎว่ามีนักเรียนจำนวนมากสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางฝ่ายวิชาการจึงจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 กลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 กลุ่มๆละ ไม่เกิน 35 คน ซึ่งนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถ ตรวจสอบตารางเรียนของตนเองได้ ตามภาพข้างล่างครับ จะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2559 ถึง 5 กุมภาพนธ์ 2559 โดยใช้เวลาตอนเย็นของทุกวัน

 

ข่าวโดย : คุณครูณัทพล ศักดิรัตน์ อัฟเดตเมื่อ 12 ม.ค. 59

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com