ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษโดยวิธีสอบคัดเลือก
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ(SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ.59 แล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนนวมินทราชูทอศ ทักษิณ จึงออกประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษโดยวิธีสอบคัดเลือก

รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดได้...ที่นี่

ข่าวโดย : คุณครูณัทพล ศักดิรัตน์ อัฟเดตเมื่อ 25 ก.พ. 59

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com