ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
 

ดาวน์โหลด...ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ปีการศึกษา 2559

ข่าวโดย : คุณครูณัทพล ศักดิรัตน์ อัฟเดตเมื่อ 3 ก.พ. 59

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com