ข่าวด่วน! นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วครับ...ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับนักเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษโดยวิธีสอบคัดเลือก...อ่านต่อ

งานแนะแนวเชิญชวนนักเรียนคนหาคณะที่เหมาะกับตนเอง...อ่านต่อ
 
รวมข่าวเรียนต่อประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 59 สำหรับ ม.6...อ่านต่อ
- งานแนะแนวเชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาได้แล้ววันนี้ ...คล๊๊กเลย
- ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2559...อ่านต่อ
- สำรวจความต้องการเปิดห้อง SMA...อ่านต่อ
- ผู้อำนวยการนำคณะครูไปศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ(16 ม.ค. 59)...อ่านต่อ
- ผู้อำนวยการ เยี่ยมชม การดำเนินโครงการสอนเสริมตอนเย็น (16.00 น. – 17.30 น.) ม.3 และม.6 (กลุ่มสนใจ)...อ่านต่อ
- เปิดแล้ว...แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาต่อโดยงานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ(14 ม.ค. 59)...อ่านต่
- เรื่องแจ้งกลุ่มสาระ(13 ม.ค. 59)...อ่านต่อ
- มาค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตนเองกันเถอะ(13 ม.ค. 59)!!!...อ่านต่อ
- ผู้อำนวยการประชุมชี้แจ้งเรื่องการศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ (13 ม.ค. 59 )...อ่านต่อ
- มาแล้วครับ...ตารางติวนักเรียน ม.3 และ ม.6 ตอนเย็น(กลุ่มสนใจ)(12 ม.ค. 59) ...อ่านต่อ
- เริ่มแล้วครับ!!! …ติว O – NET น.ม.ท. (12 ม.ค. 59 )...อ่านต่อ
- ผู้อำนวยการ วัฒนา ถนอมศักดิ์ ประเมินห้อง SMA โรงเรียนนาทวีวิทยาคม(11 ม.ค. 59 )...อ่านต่อ
- คุณสมบัติและหลักเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่...งานรับนักเรียน
- ประกาศแล้ว...ตารางสอนเสริม O - NET นักเรียน ม.3 และ ม.6 คาบศูนย์...อ่านต่อ
- ขออนุญาตแจ้งครับ...ปฏิทินงานทะเบียนและวัดผลระหว่างเดือน มกราคม 59 - กุมภาพันธ์ 59 อ่านต่อ
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซดระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2559 รายละเอียด คำสั่ง
 
 
<<<ข่าวทังหมด>>>
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com