หน้าแรก  ข่าวสาร ภาพกิจกรรม บุคลากร  Download
 
รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรม"นวมินท์วิชาการ" กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

 

 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com