หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
โครงสร้างหลักสูตร
รางวัลและความภาคภูมิใจ
สถิติผลการเรียน
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
รางวัลและความภาคภูมิใจ
 

 

นักเรียนความสามารถพิเศษตามโครงการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านมา มีดังนี้

 1. นายวินัย ร่มทอง อดีตทีมชาติไทย กีฬานักเรียนอาเซียน(อินโดนิเซียเจ้าภาพ) 

 2. นายอำนาจ ขุนประดิษฐ์ อดีตทีมชาติไทย เหรียญทองกระโดดค้ำ กีฬาซีเกมส์ (ฟิลิปินส์เจ้าภาพ)  
             
 3. นายวัชรินทร์ หนูทอง อดีตทีมชาติไทยกีฬากาบัดดี้ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์         (อินเดียเจ้าภาพ)

 4. นายกมล พุทธนุกูล อดีตทีมชาติไทย กีฬานักเรียนอาเชียน (ประเทศไทยเจ้าภาพ)

 5. นายมะรอบี เจ๊ะแต อดีตทีมชาติไทยสามสมัย นักกีฬายกน้ำหนัก

 6. นายมูหมัดอาหมีน อุหลีโหด อดีตทีมชาติไทย  นักกีฬายกน้ำหนัก

 7. นายบรรจง  สุวรรณคีรี อดีตนักกีฬาเยาวชน มวยสมัครเล่น   รับราชการตำรวจ

 8. นายพรศักดิ์  หมวดเย็บ อดีตนักกีฬาเยาวชน มวยสมัครเล่น  รับราชการทหารเรือ
 9.                 
 10. นายประเสริฐ อินนุ้ย  อดีตนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย


            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com