หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
โครงสร้างหลักสูตร
รางวัลและความภาคภูมิใจ
สถิติผลการเรียน
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กลุ่มสาระฯ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ได้แก่กีฬาตะกร้อลอดห่วง และ กีฬาเปตอง ให้สมัครได้ที่กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559 จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

กีฬาตะกร้อลอดห่วง รางวัลชนะเลิศ 1000 บาท, รางวัลที่ 2 จำนวน 700 บาท , รางวัลที่ 3 จำนวน 500 บาท , รางวัลที่ 4 จำนวน 300 บาท

 

 

กีฬาเปตอง รางวัลชนะเลิศ 500 บาท, รางวัลที่ 2 จำนวน 300 บาท , รางวัลที่ 3 จำนวน 200 บาท , รางวัลที่ 4 จำนวน 100 บาท

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com